فعالیت حرفه ای ما از سال 1377 آغاز شد و این در حالی بود که خیلی پیش تر در دوران نوجوانی سفرهای خود را به سرزمین فرش آغاز کردیم. در آن زمان عشق و علاقه به پاهای ما توان می‌بخشید تا از ایل‌های قشقایی به  سرزمین‌های بختیاری و لری و ترکمن و بلوچ و کرمان، شهر به شهر و روستا به روستا در جهت کسب دانش و تجربه در این رشته هنری وسیع سیر کنیم.

به یاد دارم در دوران کودکی همشه در پشت ویترین‌های فرش فروشی‌ها و آنتیک فروشی‌ها مکث می‌کردم و دقیقه‌ها در اشیا هنری و یا فرش‌ها غرق می‌شدم و چه بهتر بگویم پیدا می‌شدم. اولین فرشی را که خریدم خورجین صد ساله قشقایی بود که هنوز آن را به یادگارنگه داشتم .

من و برادرم فعالیت خود را به صورت فرهنگی و تبلیغات ساده شروع کردیم و هدیه‌هایی به صورت فرش‌های کوچک یا صنایع دستی به دوستان جدید ایرانی و خارجی تاثیر گذار در تبلیغ ایران و هنرهایش اهدا می‌کردیم  تا بیشتر با هنر فرش ایرانی عجین شوند. همین امر باعث می‌شد بیشتر آنها وقتی به کشورشان باز می‌گشتند برای ما تبلیغ سازنده می‌کردند و دوستان خود را نیز به ما معرفی می‌کردند و به مرور کار ما گسترش یافت و این امر زمینه ساز شرکت ما در نمایشگاه‌های خارجی برای تبلیغات فرهنگی و پژوهشی شد بطوری که پس از مدتی خود جزئی از برگزار کننده‌ها شدیم و تا کنون در 145 نمایشگاه بین المللی حضور داشتیم. از دستاوردهای من و برادرم ثبت جایزه فرش برتر سال 2017  به نام خود بوده است که آن را در کمال افتخار تقدیم کشورمان کردیم. همچنین از جمله سایر فعالیت‌های ما امضای تفاهم نامه‌هایی با موزه‌های چین و چندی از دانشگاهای دنیا جهت امور پژوهش و تحقیق و تبادل هنری است. و تا آخرین قدم برای پیشرفت و گسترش فرش و رشته‌های هنری تلاش می کنیم.

علی و حسین بردبار

بهار 97

 تقدیر نامه‌ها