گالری فرش دستباف ایرانی بردبار

28/07/2018
فرش لری

فرش لری: ترکیبی از زیباترین رنگ ها با طرح حیوانات و طبیعت لرستان

28/07/2018

فرش دستباف همدان: فرشی مرغوب با طرح های هندسی و اندازه متوسط

25/07/2018
فرش دستباف خراسان

فرش دستباف خراسان، یکی از ارزشمندترین فرش های ایرانی

25/07/2018
فرش-دستباف-یلمه

فرش دستباف یلمه: استفاده از ترنج‌های لوزی شکل در خط عمودی ممتد

24/07/2018
فرش دستباف ساروق

فرش دستباف ساروق: استفاده از طرح ماهی، بوته و گل حنایی در بافت قالی

24/07/2018
فرش

فرش دستباف شیراز: دست بافته های بی نظیر عشایری و شهری استان فارس

24/07/2018
فرش-دستباف-زنجان

فرش دستباف زنجان: فرشی خاص با استفاده از رنگ‎های جلوه‎گر و گیرا

23/07/2018

فرش دستباف گلدانی و افشان ترکیب گلها در زمینه با دو رویکرد متفاوت

23/07/2018

فرش دستباف اراک: تلفیقی از گره فارسی، رنگ های طبیعی و پشم مرغوب